Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thoái vốn Nhà nước trái luật ở Cty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (Đà Nẵng):Người lao động bị tước bỏ quyền lợi