Thỏa ước nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả các bên

Ông Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Lên top