Thỏa ước lao động tập thể với 14 điểm có lợi cho người lao động

Tổng giám đốc EVNGENCO 3 Lê Văn Danh (người ngồi bên phải) ký thỏa ước lao động tập thể với Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 Vũ Quang Sáng (người ngồi bên trái). Ảnh Đức Long
Tổng giám đốc EVNGENCO 3 Lê Văn Danh (người ngồi bên phải) ký thỏa ước lao động tập thể với Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 Vũ Quang Sáng (người ngồi bên trái). Ảnh Đức Long
Tổng giám đốc EVNGENCO 3 Lê Văn Danh (người ngồi bên phải) ký thỏa ước lao động tập thể với Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 Vũ Quang Sáng (người ngồi bên trái). Ảnh Đức Long
Lên top