Tổng kết các hoạt động thí điểm của Tổng LĐLĐVN trong dự án “Quan hệ lao động Việt Nam - ILO”:

Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp có lợi cho công nhân