“Thỏa ước lao động tập thể là của công nhân chúng tôi”

Công ty chi 25.000 đồng cho bữa ăn ca nhưng CNLĐ có thể tuỳ vào nhu cầu để ăn 20.000 đồng hoặc 25.000 đồng. Ảnh: HẢI ANH
Công ty chi 25.000 đồng cho bữa ăn ca nhưng CNLĐ có thể tuỳ vào nhu cầu để ăn 20.000 đồng hoặc 25.000 đồng. Ảnh: HẢI ANH
Công ty chi 25.000 đồng cho bữa ăn ca nhưng CNLĐ có thể tuỳ vào nhu cầu để ăn 20.000 đồng hoặc 25.000 đồng. Ảnh: HẢI ANH
Lên top