Thỏa thuận ưu đãi chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên Công đoàn

Ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: CĐHN
Ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: CĐHN
Ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: CĐHN
Lên top