Thoả thuận hợp tác liên quan thu kinh phí Công đoàn

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank - Chi nhánh Hùng Vương. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank - Chi nhánh Hùng Vương. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank - Chi nhánh Hùng Vương. Ảnh: CĐQ
Lên top