Thỏa thuận hợp tác của Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn FPT: Công nghệ thông tin nâng cao tri thức cho người lao động