Thợ mỏ Vàng Danh ăn một cái tết khác biệt

Thợ mỏ Vàng Danh xa quê phấn khởi tham gia các hoạt động tết tại khu tập thể. Ảnh P.C
Thợ mỏ Vàng Danh xa quê phấn khởi tham gia các hoạt động tết tại khu tập thể. Ảnh P.C
Thợ mỏ Vàng Danh xa quê phấn khởi tham gia các hoạt động tết tại khu tập thể. Ảnh P.C
Lên top