Thợ mỏ Dương Huy thi đua lao động sản xuất chào mừng sinh nhật Bác

Tổ đào lò đạt năng suất lao động cao của phân xưởng đào lò 2, Công ty than Dương Huy.
Tổ đào lò đạt năng suất lao động cao của phân xưởng đào lò 2, Công ty than Dương Huy.
Tổ đào lò đạt năng suất lao động cao của phân xưởng đào lò 2, Công ty than Dương Huy.
Lên top