Thợ lò Đào Minh Thời: Nghề lò mang đến cho tôi nhiều thứ!

Đào Minh Thời không chỉ là thợ lò giỏi, anh còn đảm nhận vai trò an toàn vệ sinh viên của phân xưởng đào lò 1, Công ty than Dương Huy- TKV
Đào Minh Thời không chỉ là thợ lò giỏi, anh còn đảm nhận vai trò an toàn vệ sinh viên của phân xưởng đào lò 1, Công ty than Dương Huy- TKV
Đào Minh Thời không chỉ là thợ lò giỏi, anh còn đảm nhận vai trò an toàn vệ sinh viên của phân xưởng đào lò 1, Công ty than Dương Huy- TKV
Lên top