Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Dịch COVID-19 khiến nhiều thợ cắt tóc phải chuyển nghề mưu sinh.
Dịch COVID-19 khiến nhiều thợ cắt tóc phải chuyển nghề mưu sinh.
Dịch COVID-19 khiến nhiều thợ cắt tóc phải chuyển nghề mưu sinh.
Lên top