ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19: đời sống, việc làm của hàng triệu lao động đang rất khó khăn

Thiếu việc, thu nhập người lao động giảm 30%

Một nữ công nhân thiếu việc dùng phiếu mua hàng được phát để mua xúc xích cho con tại “Siêu thị giá 0 đồng” do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6. 
Ảnh: T.E.A
Một nữ công nhân thiếu việc dùng phiếu mua hàng được phát để mua xúc xích cho con tại “Siêu thị giá 0 đồng” do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6. Ảnh: T.E.A
Một nữ công nhân thiếu việc dùng phiếu mua hàng được phát để mua xúc xích cho con tại “Siêu thị giá 0 đồng” do Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức ngày 20-21.6. Ảnh: T.E.A
Lên top