Thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao

Phiên giao dịch việc làm kết nối giữa các địa phương. Ảnh: Quế Chi
Phiên giao dịch việc làm kết nối giữa các địa phương. Ảnh: Quế Chi
Phiên giao dịch việc làm kết nối giữa các địa phương. Ảnh: Quế Chi
Lên top