Thiếu lao động, một doanh nghiệp ở Hải Phòng "đắp chiếu" hàng trăm máy móc

Hiện, Công ty M2 Factory (Tiên Lãng, Hải Phòng) chỉ còn chưa đến 100 lao động làm việc. Ảnh: CTV
Hiện, Công ty M2 Factory (Tiên Lãng, Hải Phòng) chỉ còn chưa đến 100 lao động làm việc. Ảnh: CTV
Hiện, Công ty M2 Factory (Tiên Lãng, Hải Phòng) chỉ còn chưa đến 100 lao động làm việc. Ảnh: CTV
Lên top