Thiếu 60.000 lao động, doanh nghiệp ở Bắc Giang tăng cường tuyển online

Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Lên top