Thiết thực và nhân ái

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm CN tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm CN tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm CN tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Lên top