HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Thiết thực và không mơ hồ

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại hội nghị.
Lên top