Thiết thực sẻ chia từ mô hình “Tương trợ Công đoàn”

Trao tặng vật dụng thiết yếu trong gia đình từ mô hình “Tương trợ Công đoàn” cho đoàn viên. Ảnh: Lý Oanh
Trao tặng vật dụng thiết yếu trong gia đình từ mô hình “Tương trợ Công đoàn” cho đoàn viên. Ảnh: Lý Oanh
Trao tặng vật dụng thiết yếu trong gia đình từ mô hình “Tương trợ Công đoàn” cho đoàn viên. Ảnh: Lý Oanh
Lên top