Khối thi đua các công đoàn ngành Bắc Giang:

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Lên top