LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng bằng khen cho các cán bộ CĐCS tiêu biểu. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng bằng khen cho các cán bộ CĐCS tiêu biểu. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - tặng bằng khen cho các cán bộ CĐCS tiêu biểu. Ảnh: NT
Lên top