Thiết thực, bổ ích hội thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi”

Các đội thi trả lời câu hỏi về tình huống bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Các đội thi trả lời câu hỏi về tình huống bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Các đội thi trả lời câu hỏi về tình huống bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top