SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM:

Thiệt hại kinh tế, uy tín cho doanh nghiệp

Các đại biểu tham gia đối thoại. Ảnh: NAM DƯƠNG
Các đại biểu tham gia đối thoại. Ảnh: NAM DƯƠNG
Các đại biểu tham gia đối thoại. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top