Thiết chế công đoàn - Nơi công nhân an tâm “an cư - lạc nghiệp”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm thiết chế công đoàn tại Hà Nam. Ảnh VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm thiết chế công đoàn tại Hà Nam. Ảnh VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm thiết chế công đoàn tại Hà Nam. Ảnh VGP
Lên top