Quảng Nam

Thị xã Điện Bàn: Mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quáng Nam Phan Minh Á (đứng giữa) tặng bằng khen cho các đơn vị
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quáng Nam Phan Minh Á (đứng giữa) tặng bằng khen cho các đơn vị
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quáng Nam Phan Minh Á (đứng giữa) tặng bằng khen cho các đơn vị
Lên top