ĐƯA HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT:

Thị trường rộng lớn đang bỏ ngỏ

Sản xuất sợi ở KCN Cái Lân. Đây là KCN lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, nhưng chưa có cửa hàng, siêu thị phục vụ hàng tiêu dùng Việt Nam cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Sản xuất sợi ở KCN Cái Lân. Đây là KCN lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, nhưng chưa có cửa hàng, siêu thị phục vụ hàng tiêu dùng Việt Nam cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Sản xuất sợi ở KCN Cái Lân. Đây là KCN lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, nhưng chưa có cửa hàng, siêu thị phục vụ hàng tiêu dùng Việt Nam cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top