Thị trường lao động miền Trung cuối năm: DN tuyển không ra lao động

Các doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng tuyển lao động không đạt chỉ tiêu dù tỉ lệ thất nghiệp cao. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng tuyển lao động không đạt chỉ tiêu dù tỉ lệ thất nghiệp cao. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng tuyển lao động không đạt chỉ tiêu dù tỉ lệ thất nghiệp cao. Ảnh: Tường Minh
Lên top