BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2018:

Thị trường lao động là chìa khóa để tăng năng suất

Các diễn giả chia sẻ về Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: P.V
Các diễn giả chia sẻ về Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: P.V
Các diễn giả chia sẻ về Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018. Ảnh: P.V
Lên top