Thị trường lao động cuối năm “khát” nhân sự

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Lên top