Thị trường lao động cuối năm chuyển biến tích cực

Người lao động chờ làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Ảnh: Chân Phúc
Người lao động chờ làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Ảnh: Chân Phúc
Người lao động chờ làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Ảnh: Chân Phúc
Lên top