Thi “Tìm hiểu pháp luật lao động” năm 2013 trong CNVCLĐ thủ đô