Thi thợ giỏi năm 2021 tại Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội

Thí sinh dự Cuộc thi thợ giỏi tại Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hồng
Thí sinh dự Cuộc thi thợ giỏi tại Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hồng
Thí sinh dự Cuộc thi thợ giỏi tại Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hồng
Lên top