Thi thiết kế sản phẩm tái chế từ rác thải công nghiệp

Ban giám khảo chấm giải các sản phẩm dự thi. Ảnh Đức Long
Ban giám khảo chấm giải các sản phẩm dự thi. Ảnh Đức Long
Ban giám khảo chấm giải các sản phẩm dự thi. Ảnh Đức Long
Lên top