Thi lái xe giỏi, an toàn để nâng cao kĩ năng xử lí tình huống thực tế

Các thí sinh chuẩn bị cho phần thi thực hành trên sa hình.
Các thí sinh chuẩn bị cho phần thi thực hành trên sa hình.
Các thí sinh chuẩn bị cho phần thi thực hành trên sa hình.
Lên top