Thi đua, sáng tạo trong giảng dạy

Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh vẽ tranh trên tường giúp trường học đẹp hơn. Ảnh: P.V
Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh vẽ tranh trên tường giúp trường học đẹp hơn. Ảnh: P.V
Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh vẽ tranh trên tường giúp trường học đẹp hơn. Ảnh: P.V
Lên top