Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang:

Thi đua phải thực sự là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất

Lên top