Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá:

Thi đua phải bằng hành động, kết quả cụ thể

Ông Võ Mạnh Sơn - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H
Lên top