LĐLĐ TỈNH PHÚ YÊN:

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp