Thi đua lao động sáng tạo: Dấu ấn nổi bật của CNLĐ

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi được các cấp CĐ Hải Phòng phát động sâu rộng tới các cấp cơ sở. Ảnh: P.V
Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi được các cấp CĐ Hải Phòng phát động sâu rộng tới các cấp cơ sở. Ảnh: P.V
Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi được các cấp CĐ Hải Phòng phát động sâu rộng tới các cấp cơ sở. Ảnh: P.V