Thi đua là làm lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng (giữa) trao Giấy khen cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng (giữa) trao Giấy khen cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng (giữa) trao Giấy khen cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: T.E.A
Lên top