Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thí điểm vận hành hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế