Thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên: Ý tưởng hay nhưng cần lộ trình minh bạch

Một lớp học ở vùng cao xã Pình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hải Nguyễn
Một lớp học ở vùng cao xã Pình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hải Nguyễn
Một lớp học ở vùng cao xã Pình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top