LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh

Thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi”

Phần thi giới thiệu của một đội dự thi. Ảnh Nam Dương
Phần thi giới thiệu của một đội dự thi. Ảnh Nam Dương
Phần thi giới thiệu của một đội dự thi. Ảnh Nam Dương
Lên top