Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên CĐ trong Quân đội:

Theo hướng đa dạng hoá loại hình sản phẩm, dịch vụ

Lễ ký kết Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn trong Quân đội với 4 đối tác ngoài Quân đội diễn ra tháng 1.2021 (trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Anh
Lễ ký kết Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn trong Quân đội với 4 đối tác ngoài Quân đội diễn ra tháng 1.2021 (trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Anh
Lễ ký kết Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn trong Quân đội với 4 đối tác ngoài Quân đội diễn ra tháng 1.2021 (trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Anh
Lên top