Thêm thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa có công đoàn

Đại diện LĐLĐ Quận Tân Bình và Giám đốc Công ty TNHH Realtek Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Đại diện LĐLĐ Quận Tân Bình và Giám đốc Công ty TNHH Realtek Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Đại diện LĐLĐ Quận Tân Bình và Giám đốc Công ty TNHH Realtek Việt Nam ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long.
Lên top