Thêm nhiều người lao động thất nghiệp do COVID-19

Hàng nghìn lao động tại Hải Phòng vẫn chịu ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19. Ảnh: MD
Hàng nghìn lao động tại Hải Phòng vẫn chịu ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19. Ảnh: MD
Hàng nghìn lao động tại Hải Phòng vẫn chịu ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19. Ảnh: MD
Lên top