Thêm nhiều địa phương công bố thưởng Tết

ANH THƯ |

Các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Hà Nội

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022.

Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Với thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 900 nghìn đồng đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân: 3, 2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

Với thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 500 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân: 3, 4 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 28,5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh:

Với thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 670 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân: 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI:

Với thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 650 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350 nghìn đồng/người.

Với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân: 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 322 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600 nghìn đồng/người.

Thừa Thiên - Huế

Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022, trong 83 doanh nghiệp trên địa bàn, có 60 doanh nghiệp dự kiến có thưởng đến hơn 20 nghìn người lao động. Bình quân mức thưởng rơi vào từ 370 - 610 nghìn đồng, cao hơn là 2,8 triệu đồng đến 7,4 triệu đồng. Thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Mức thưởng cao nhất là 27,1 triệu đồng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các khối doanh nghiệp còn lại có mức thưởng là 26,7 triệu đồng; 19 triệu đồng và 17,5 triệu đồng.

Riêng dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 68/83 doanh nghiệp sẽ thưởng với mức bình quân từ 4,4 triệu đồng đến 7,7 triệu đồng. Thưởng Tết thấp nhất sẽ từ 200 - 300 nghìn đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của 4 khối doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 12 triệu đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 127,6 triệu đồng; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 130 triệu đồng và Doanh nghiệp dân doanh là 163,7 triệu đồng.

Thanh Hoá

Tính đến chiều ngày 31.12, có 1.363 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tình hình tiền lương, 1.312 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết Dương lịch; 1.314 doanh nghiệp báo cáo mức thưởng Tết Âm lịch.

Cụ thể, thưởng Tết Dương lịch, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 5 doanh nghiệp dự kiến thưởng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 12 doanh nghiệp; doanh nghiệp dân doanh có 1.251 đơn vị và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 44 đơn vị dự kiến thưởng Tết Dương lịch.

Theo đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có dự kiến mức thưởng trung bình là 340 nghìn đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,24 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 570 nghìn đồng/người; Doanh nghiệp FDI 140 nghìn đồng/người.

Dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là loại hình DN dân doanh với mức 68.600.000 đồng/người; thấp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 50.000 đồng/người.

Dự kiến mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 58,3 triệu đồng/người; DN dân doanh 68,6 triệu đồng/người; DN FDI 51 triệu đồng/người.

Dự kiến mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 200.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 200.000 đồng/người; DN dân doanh 100.000 đồng/người; DN FDI 50.000 đồng/người.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022, có 1.314 DN có dự kiến kế hoạch thưởng Tết cho 159.17 lao động.

Trong đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 3.030.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3.350.000 đồng/người; DN dân doanh là 6,1 triệu đồng/người; DN FDI là 3,81 triệu đồng/người.

Dự kiến mức thưởng cao nhất ở các doanh là 68,6 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100 nghìn đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp Dân doanh; doanh nghiệp FDI.

Dự kiến mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 30 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 58,3 triệu đồng/người; Doanh nghiệp Dân doanh 68,6 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 46 triệu đồng/người.

Dự kiến mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 500 nghìn đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước một triệu đồng/người; DN dân doanh 100 nghìn đồng/người; Doanh nghiệp FDI 100 nghìn đồng/người.

Bắc Giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số 304 doanh nghiệp báo cáo, có 189 doanh nghiệp đã có kế hoạch mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 với mức bình quân chung là 243 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 30,625 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Có 279 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 với mức bình quân chung 5,227 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 227,950 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh có báo cáo về mức thưởng Tết tại 1.012 doanh nghiệp với khoảng gần 175.000 lao động trên địa bàn.

Theo đó, biết mức thưởng Tết Dương lịch 2022 trung bình là 4,09 triệu đồng/người, cao hơn 20,2% so với năm 2021 (3,39 triệu đồng/người). Trong đó mức thưởng cao nhất là 471 triệu đồng.

Còn mức thưởng Tết âm lịch Nhâm Dần 2022 trung bình là 8,8 triệu đồng/người, tương đương với năm 2021. Nhưng mức thưởng cao nhất là xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp FDI.

Về lĩnh vực ngành nghề, các doanh nghiệp điện, điện tử, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, có mức thưởng cao hơn so với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, có 508/1.012 doanh nghiệp cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên có gặp khó khăn trong thưởng Tết cho người lao động.

Đà Nẵng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1,432 tỉ đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768 nghìn đồng.

Đắk Nông

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người (bằng 100% so với năm 2020). Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2022 là 3,5 triệu đồng/người (bằng 83,3% so với năm 2021). Doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 15 triệu đồng, mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mặc dù đơn vị đã triển khai, đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2021, tiền thưởng Tết năm 2022 từ đầu tháng 12.2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn có rất ít doanh nghiệp gửi báo cáo cho đơn vị. 

Trong thời gian tới, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp để có thông tin đầy đủ về tình hình thưởng Tết năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Bạc Liêu

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạc Liêu cho hay, có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết dương lịch 2022, mức cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 20 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, có 28 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190 nghìn đồng.

Cụ thể, công ty có 100% vốn nhà nước (cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); công ty có cổ phần của nhà nước (cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 190 nghìn đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 69 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

Cần Thơ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, có 72 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo đến về dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 và Tết Âm lịch Nhâm Dần cho người lao động.

Các doanh nghiệp này hiện đang sử dụng hơn 25.000 lao động.

Cụ thể, với Tết Dương lịch 2022, hiện có 31 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất dự kiến là gần 130 triệu đồng/người. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất chỉ là 100 nghìn đồng/người.

Có 46 doanh nghiệp đã có dự kiến thưởng Tết Âm lịch Nhâm Dần, mức thưởng cao nhất là hơn 43 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất chỉ 200 nghìn đồng/người.

Lào Cai

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022. Khảo sát của Sở này cho thấy có 92 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động.

Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dự kiến cao nhất là 100 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Quảng Ninh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 4 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch đối với khối doanh nghiệp này như sau: Mức cao nhất là 30 nghìn đồng, thấp nhất là một triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp doanh dân, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/ người. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn, mức thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc về một công ty may mặc.

Quảng Trị

Qua khảo sát của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tại 71 doanh nghiệp trên địa bàn dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho thấy, mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 50.000 đồng (thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), cao nhất là 20 triệu đồng (thuộc một doanh nghiệp dân doanh).

Đối với tình hình thưởng Tết Nguyên đán, qua khảo sát tại 87 doanh nghiệp tại địa bàn có dự kiến thưởng Tết, mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng (tại doanh nghiệp dân doanh), mức thưởng cao nhất khoảng 67,9 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp dân doanh và Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước cũng dự kiến mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Công đoàn vào cuộc, 400 công nhân được thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Cty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do Công ty cắt thưởng Tết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến Công ty để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại đây. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng yêu cầu phía Công ty phải thực hiện nghiêm những cam kết trong hợp đồng lao động và thực hiện việc chi thưởng Tết cho CNLĐ.

Thưởng Tết năm 2022: Cao nhất 1,29 tỉ đồng, thấp nhất chỉ... 200.000 đồng!

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp (DN) FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một DN dân doanh của Đà Nẵng hay mức thưởng chỉ 200 nghìn đồng… là những con số “cách biệt” nhau rõ rệt về thưởng Tết 2022 vừa được nhiều địa phương công bố.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Nhan sắc đời thường của Ngọc Châu - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Huyền Chi |

Nguyễn Thị Ngọc Châu là người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Người mẫu sinh năm 1994 theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động ngoài đời.

Máy bay bị bong lốp khi bay từ Liên Khương về Nội Bài

Minh Hạnh |

Chuyến bay QH1422 của Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trên hành trình đến Nội Bài (Hà Nội) đã bị bong lốp. Ngay sau khi phát hiện các mảnh lốp trên đường băng, sân bay Liên Khương đã gọi cho Nội Bài để sẵn sàng phương án đón máy bay hạ cánh.

Xe quá tải, cơi nới "không có cửa” đi vào đường cao tốc

Việt Dũng |

Đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông khẳng định điều trên, thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm soát trọng tải và cưỡng chế cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: "Vắng Quang Hải, Hà Nội vẫn mạnh nhất V.League"

Hoài Thu |

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cho rằng thiếu vắng Quang Hải thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn mạnh nhất V.League.

Bắc Kinh mở cửa trường học, Thượng Hải tuyên bố chiến thắng COVID-19

Như Tâm |

Hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc đang dần nới lỏng các biện pháp ứng phó COVID-19.

Ninh Bình: Công đoàn vào cuộc, 400 công nhân được thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Cty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do Công ty cắt thưởng Tết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến Công ty để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại đây. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng yêu cầu phía Công ty phải thực hiện nghiêm những cam kết trong hợp đồng lao động và thực hiện việc chi thưởng Tết cho CNLĐ.

Thưởng Tết năm 2022: Cao nhất 1,29 tỉ đồng, thấp nhất chỉ... 200.000 đồng!

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Thưởng Tết cao xấp xỉ 1,29 tỉ đồng tại một doanh nghiệp (DN) FDI ở TP. Hồ Chí Minh, thưởng 1,432 tỉ đồng từ một DN dân doanh của Đà Nẵng hay mức thưởng chỉ 200 nghìn đồng… là những con số “cách biệt” nhau rõ rệt về thưởng Tết 2022 vừa được nhiều địa phương công bố.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.