Thêm nhiều công ty được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày

Công nhân xếp hàng tiêm vaccine tại Công ty CP Taekwang Vina. Đây là tiêu chí bắt buộc để công nhân vùng xanh được đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân xếp hàng tiêm vaccine tại Công ty CP Taekwang Vina. Đây là tiêu chí bắt buộc để công nhân vùng xanh được đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân xếp hàng tiêm vaccine tại Công ty CP Taekwang Vina. Đây là tiêu chí bắt buộc để công nhân vùng xanh được đi làm trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top