Thêm nhiều công đoàn cơ sở ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Công đoàn cơ sở xã Thạch Châu (Lộc Hà) ủng hộ 32 suất cơm cho khu cách ly
Công đoàn cơ sở xã Thạch Châu (Lộc Hà) ủng hộ 32 suất cơm cho khu cách ly
Công đoàn cơ sở xã Thạch Châu (Lộc Hà) ủng hộ 32 suất cơm cho khu cách ly
Lên top