Thêm nhiều chủ nhà trọ giúp công nhân vượt khó

Công đoàn và chính quyền địa phương ở các khu công nghiệp tại Hà Nội vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn và chính quyền địa phương ở các khu công nghiệp tại Hà Nội vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn và chính quyền địa phương ở các khu công nghiệp tại Hà Nội vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top